РИНОПЛАСТИКАТА – истината за идеалния нос

Познаваме професор д-р Карен Джамбазов като единствения специалист в България практикуващ едновременно в сферата на микроендоскопска хирургия на синусите, слъзни пътища и база на черепа, операции на ушите, носа и гърлото и ринопластика. Завършил Медицински Университет Пловдив, специалист по ушно-носно-гърлени болести и магистър по Здравен Мениджмънт, той съчетава еднакво добре практиката с управлението на УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив.

Неговото име се предава от уста на уста с нескрито обожание към прецизната му работа, а пациентите му отдавна надхвърлят обичайната бройка за годините стаж. Когато стане дума за така популярната в последните години естетично хирургична корекция  – ринопластика, безспорния му професионализъм е желан от всеки, който иска да е в сигурни ръце. Впечатлява ни с всеотдайността, с която говори за работата си и мисията да предлага здравни услуги на световно ниво. Разговора ни с професор д-р Джамбазов е за сферата на естетиката в неговата практика и за тенденциите в една от най-желаните естетични корекции – ринопластиката.

S.B.: Ринопластиката в последните години стана изключително популярна хирургична интервенция в България. Това световен тренд ли е или дошла със закъснение тенденция при нас?

Пр. д-р Джамбазов: Не само ринопластиката, а естетичната хирургия като цяло набра изключителна популярностпрез последните години, както в целия свят, така и в България. Най-вероятно този феномен се дължи на различните виждания на обществотои на възможностите на гражданите, които живеят в съответните държави, да си позволят такъв тип промяна на техния статус.

S.B.: Има ли тенденции във визията на носа или всичко зависи от спецификата и индивидуалността на лицето?

Пр. д-р Джамбазов: Да, има общоприети критерии, които характеризират определени периоди в човешката история. Във всеки един период има определени виждания за красотата на лицето, започвайки още от древните египтяни. През всеки етап от развитието на човечеството тези критерии са били различни.

В наши дни има определени принципи, но въпреки напредналата медицина, все пак не всичко е възможно. Макар че се стремим към определен идеал, в крайна сметка индивидуалните особености на всеки един пациент, обуславят възможностите за това какъв точно резултат ще получим след корекцията на носа.

S.B.: Имат ли нереални очаквания пациентите и техните желания за естетични корекции винаги ли се удовлетворяват или това е ваша преценка?

Пр. д-р Джамбазов: Има малък процент от пациентите, които действително нямат яснота по отношение на очаквания от тях резултат или нямат яснота по отношение на точната корекция, която биха искали да бъде извършена, тоест не могат точно да определят това, което не им харесва. Такива пациенти просто искат да направят промяна,искат нещо да бъде по-различно от колкото е било до сега, надявайки се това да им донесе по-добър комфорт като цяло.

В по-големия процент от случаите пациентите, които искат да се подложат на корекция имат визия за това как биха искали да изглежда носът им. Много често пациентите носят снимки на самите тях или на други лица и това дава възможност на хирурга да прецени кои от желанията им са осъществими и до каква степен, както и да предложи резултат, който най-много да се доближи до очакванията им. Разбира се, трябва да е ясно, че няма 100% покриване между очакванията на пациента, вида получен чрез обработка с фотошоп на различни снимки и това, което се получава в действителност като резултат от ринопластиката.

S.B.: Какви са видовете естетични корекции на носа, които извършвате?

Пр. д-р Джамбазов: Видовете естетични корекции на носа, които се извършват са различни, най-често това са корективни операции по отношение на премахване на определени, забелязани от конкретен човек, недостатъци като гърбица, широчина на върха, ъгъл между горна устна и връх на носа, широчина на носа и други подобни, но много често се налага да се извършват и реконструктивни операцииза възстановяване на нормалната функция, както по отношение на дишането, така и по отношение на външната форма и естетика. Не винаги при естетичните операции и конкретно при ринопластиката, с цел да се постигне добър козметичен резултат, се следват и запазват анатомичните особености, което в крайна сметка може да доведе до доста неестетичен вид на крайния резултат. По тази причинадоста често се налага да се извършват възстановителни ревизии и реконструктивни ринопластики.

Пациентите, които се подлагат на ринопластика, най-често искат намаляване на носа.Често срещани са и страничните деформации – несиметричен нос, обикновено в посока на едната или другата половина на лицето, при които се извършва преконструиране, така че да застане в средната линия и да изпълнява функцията си на дихателен и обонятелен орган.

S.B.: Какви здравни проблеми могат да се решат чрез ринопластика?

Пр. д-р Джамбазов: Чрез ринопластика могат да бъдат решени основно проблемите на дишането, а понякога и на обонянието, когато вътрешността на носа е запушена и въздуха не може да стигне до обонятелната цепка. Това е така наречената функционално-естетична ринопластика, при която освен подобряване на външната форма на носа се постига и по-добър функционален резултат по отношение на основните функции на този орган.

S.B.: Какво трябва да знаем преди да пристъпим към оперативна корекция на носа?

Пр. д-р Джамбазов: Има доста обширно информирано съгласие, с което трябва всеки един от пациентите да се запознае преди да пристъпи към ринопластика. То обхваща голям процент от аспектите на извършваната оперативната интервенция. Част от основните проблеми са в непредсказуемостта на тази операция, в това, че може да се наложи повторна корекция и че интервенцията е рискова, независимо в ръцете на кой от хирурзите се подлагаме. В световен мащаб около 10-15 % от оперираните не получават, по една или друга причина, резултата, който са очаквали. В такива случаи обикновено се налага да се направят допълнителни корекции или ревизии, които да подобрят първичния резултат, ако това изобщо е възможно.

S.B.: Има ли и какви са нежеланите последствия след ринопластика?

Пр. д-р Джамбазов: Ринопластиката е сложна и трудна оперативна интервенция, тя изисква познания не само по отношение на анатомичния субстрат, който трябва да бъде променен, но също така и по отношение на начина, по който се осъществяват функциите на този орган. Желателно е, когато се извършват такъв тип интервенции, хирургът да бъде изключително добре подготвен, да има голям опит, да е посещавал достатъчно много курсове и непрекъснато да повишава квалификацията си. Добрата подготовка на хирурга увеличава възможностите последствията, които са неизбежни при определен брой извършени ринопластики, да могат да бъдат коригирани. Всъщност добрият хирург е този, който може да се справи с неудовлетворителните резултати или да се опита да помогне по максимално добър начин, тъй като те са неизбежни, при достигане на определен брой ринопластики. Това се дължи до голяма степен на индивидуалните особености на всеки пациент, на редица фактори, които не винаги могат да бъдат контролирани, независимо от желанието на хирурга, неговата висока степен на умения, както и от неговата амбиция да постигне възможно най-доброто. Основно нежеланите последствия са недобър функционален резултат, т.е. затруднения в дишането, изтръпвания на лицето, чувство за твърдост на върха на носа или на останалата част, чувство за болка в определени зони, понякога неприятно усещане за постоперативна инфекция с лека миризма или повишена секреция. Разбира се може да има и катастрофални резултати свързани, както с тотална промяна във външната форма, така и във функцията на носа – перфорация на носна преграда, кръвотечение и още много други усложнения.

Всичко това трябва да бъде ясно на пациенти, които се подлагат на такава оперативна интервенция. Случва се пациентът да не е подготвен и да смята, че това е една безобидна козметична процедура, която за съжаление, понякога може да се превърне в катастрофа.

S.B.: Какъв е идеалният нос за Вас?

Пр. д-р Джамбазов: Идеалният нос е този, който се вписва чудесно в лицето на конкретния пациент, при който не личи това, че е била извършвана корекция и в крайна сметка позволява на пациента да повдигне самочувствието си, да се чувства много по-комфортно, от колкото преди и да се чувства максимално удовлетворен и балансиран като личност.

1 Коментар
  1. Страхотно интервю, много интересно!

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван.